Onderzoek in twee projecten

Het opbouwen van meer inzicht in het neerslag-afvoergedrag van kassen is essentieel bij het optimaliseren van gietwaterbassins en het voorkomen van overlast (door inzet van die bassins) bij extreme neerslag. Omdat gedetailleerde meetinformatie over de looptijden van regenwater dat via het kasdak uiteindelijk het bassin bereikt ontbrak is besloten om (TKI onderzoek DEL030) in samenwerking met de TU Delft, het hoogheemraadschap van Delfland en tuinders een meetcampagne uit te voeren.  vervolgens is in het kader van TKI-onderzoek DEL061 met deze data gekeken hoe kassen het beste zouden kunnen worden gemodelleerd (functioneel ontwerp kassenknoop).

De dataset is vrij beschikbaar en opgeslagen bij de TU Delft.

Plaatsen meetinstrumenten

Meetcampagne (TKI DEL030)

The role of water storages at greenhouses will change in the future due to three trends in climate change, upscaling of greenhouses and changes in regulations. These three trends force the local water authority and the greenhouse sector to anticipate on future problems. First step in this process is to understand the hydrological response of greenhouse reservoirs. In this research delays and losses of the precipitation collection system are measured in situ.

With the knowledge gained a model is created to compute long term simulations of the storage in the reservoir to determine the volume of annual precipitation that is usable for irrigation. In the long term simulations the amount of precipitation that is usable for irrigation varies only between 60% and 70% of the annual precipitation for reservoir-roof ratios of respectively between 500 m3/ha and 3000 m3/ha. However the use of additional water sources and overflows into the surface waters are strongly influenced by this ratio.

Check report

Video van de kasdak afvoer tijdens een bemeten bui.

Video van de bassin afvoer tijdens een bemeten bui.

Video van de bouw van een ijkopstelling voor de meting van de kasdak afvoer in het lab aan de TU Delft.

Kassenknoop (TKI DEL061)

In het rapport over de Kassenknoop in 3Di zijn de inzichten vanuit de werkgroep samengebracht.

Presentatie onderzoek bij Delfland

Na afronding van de meetcampagne en de analyse van het neerslag-afvoerproces op het bedrijf Holstein Flowers (rapportage) werd een presentatie van de onderzoeksresultaten gegeven. Check daarvoor dit overzicht van de slides.