Ontwikkeling tool in twee projecten

De ontwikkeling van de waterbalans tool is opgepakt in twee TKI projecten. In het eerste project (DEL 030) is een eerste versie (vs 1.0) ontwikkeld door Roos Geo Solutions in samenwerking met Deltares. Daarna is op basis van de eerste GUI van de tool is het functioneel ontwerp van de tool grondig herzien door Deltares. Op basis van dit nieuwe ontwerp is de tool vervolgens in samenwerking met Nelen en Schuurmans doorontwikkeld naar versie 2.0. Deze versie is inmiddels in de release van 3Di is opgenomen. De waterbalanstool is vrij beschikbaar als plugin in QGIS. De tool wordt inmiddels gebruikt door modelleurs en door gebruikers van 3Di modellen, en toegepast in de cursuslijn 3Di.

Tool versie 1.0 (DEL 030)

De instructies voor de waterbalans tool versie 1.0 beschrijven het installeren en gebruik van de plugin. Op basis van deze versie is door Deltares een aangepast ontwerp gemaakt (zie versie 2.1).

Tool versie 2.1 (DEL 061)

Werkt het 3Di model naar behoren? Snap ik de werking? Deze vragen stelt iedere modelleur zich meermalen tijdens het modelleerproces. Werken alle links tussen het 1D en 2D grid? Wordt het water dat via neerslag in een bepaalde zone op de schematisering valt uiteindelijk ook weer afgevoerd? Hoeveel water stroomt er in het model over land? Hoeveel infiltreert? Wat stroomt via de waterlopen? Wanneer het antwoord op deze vragen overeenstemt met het 'gevoel' van de modelleur ontstaat vertrouwen in het model en kan de waarde worden ingeschat van de meer complexe berekeningen waarvoor het model bedoeld is. De waterbalanstool is ontwikkeld vanuit deze vragen.

Eerst is op basis van de ervaring met versie 1.0 een aangepast functioneel ontwerp gemaakt geredeneerd vanuit de gebruiker in de GIS omgeving. In de onderstaande figuur zijn enkele schetsen weergegeven.

Doel was een overzicht van alle waterstromen over de grens van een door de gebruiker geselecteerd gebied te berekenen en in beeld te brengen en wel op de drie niveaus (domeinen) die in de analyse een rol spelen. Check de beschrijving die is opgenomen in de tutorials van de QGIS plugins van 3Di.