Werkt het 3Di model naar behoren? Snap ik de werking?

Werkt het 3Di model naar behoren? Snap ik de werking? Deze vragen stelt iedere modelleur zich meermalen tijdens het modelleerproces. Werken alle links tussen het 1D en 2D grid? Wordt het water dat via neerslag in een bepaalde zone op de schematisering valt uiteindelijk ook weer afgevoerd? Hoeveel water stroomt er in het model over land? Hoeveel infiltreert? Wat stroomt via de waterlopen?

Wanneer het antwoord op deze vragen overeenstemt met het 'gevoel' van de modelleur ontstaat vertrouwen in het model en kan de waarde worden ingeschat van de meer complexe berekeningen waarvoor het model bedoeld is. De waterbalanstool is ontwikkeld vanuit deze vragen. De tool levert een overzicht van alle waterstromen over de grens van een door de gebruiker geselecteerd gebied, en dat op drie niveaus (domeinen). Check de beschrijving die is opgenomen in de tutorials van de QGIS plugins van 3Di.