Theoretische achtergrond

Het deelproject track en trace richt zich op het visualiseren van een nieuwe methode om herkomst van water in 3Di schematiseringen zichtbaar te maken. Het haakt daarmee aan op het lopende ontwikkeltraject waarin Guus Stelling methoden verkent om tot resultaten te komen. Check zijn presentatie van juli 2018.

Hoe stroomt het water naar de plassen op de rijksweg?

De onderstaande figuur toont de aantal stroomlijnen vanuit een aantal geselecteerde punten in een modelschematisering van de Rijksweg A2. Dit model wordt momenteel ontwikkeld ten behoeve van de lopende studie Klimaatbestendige netwerken. De studie richt zich onder meer op het in kaart brengen van de kwetsbaarheid van het rijkswegennetwerk voor extreme neerslag. Waar kunnen we meer plassen verwachten? En wat zijn hiervan de oorzaken? De track en trace studie maakt het mogelijk de herkomst van het water mbt plasvorming in detail te bekijken.